Adorația – Benedict XVI

RomeBenedict XVI, Solemnitatea « Corpus Domini », joi 22 mai 2008

 

« A-l adora pe Dumnezeu Isus Cristos, care, din iubire s-a făcut pâine frântă, este remediul cel mai bun și radical contra idolatriilor de ieri și de azi. A îngenunchea în fața Euharistiei este o mărturie de libertate: cel care se înclină înaintea lui Isus nu poate și nu trebuie să se prosterne înaintea nici unei puteri pământești, oricât de puternică ar fi. Noi, creștinii, nu îngenunchem decât înaintea Sfântului Sacrament, pentru că știm și credem că în el este prezent unicul și adevăratul Dumnezeu, el care a creat lumea și pentru că a iubit-o atât de mult l-a dat pe Fiul său unic. Noi, ne prosternăm în fața unui Dumnezeu care s-a aplecat cel dintâi spre om ca un bun Samaritean, pentru a-l ajuta și a-i reda viața. Adorația Trupului lui Cristos înseamnă a crede că în el, în această bucată de pâine, Cristos este cu adevărat prezent, că el dă adevăratul sens al vieții, de la imensitatea universului și până la cea mai mica creatură, a întregii istorii umane cât și a celei mai scurte existențe. Adorația este rugăciunea care prelungește celebrarea și împărtășania euharistică și prin care sufletul continuă să se hrănească. Să se hrănească cu iubire, cu adevăr, cu pace. Se hrănește cu speranță, deoarece Acela înaintea căruia ne prosternăm nu ne judecă, nu ne împovărează, ci ne eliberează și ne transformă. »